ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630396

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020130

รหัส SMIS 8 หลัก

56

จำนวนนักเรียน

1072630396

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 6 2 8 1
อนุบาล 1 6 1 7 1
อนุบาล 2 3 4 7 1
รวม อนุบาล 15 7 22 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 2 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 0 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 9 34 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 40 16 56 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชัยรัตน์ พละเลิศ ชาย CHAIRAT PALALASD ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ธันยนันท์ ชูตาลัด หญิง AMONPHUN CHUTALAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์รสา ทาชาด หญิง KANRASA THACHAD ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประสาร ดาวล้อม ชาย PRASAN DAWLOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิไลวรรณ เงินวิลัย หญิง WILAIWAN NGERNWILAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปกรณ์ ทรัพย์ส่งเสริม ชาย Pakorn Sapsongsoem ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภคพร วิชัยวงษ์ หญิง Pakaporn Wichaiwong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกพร นรัญดา หญิง Kanokporn Narunda ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.14
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.45
ภาษาอังกฤษ 50.45
คณิตศาสตร์ 60.45
วิทยาศาสตร์ 42.95
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 52.08
ภาษาอังกฤษ 44.58
คณิตศาสตร์ 51.67
วิทยาศาสตร์ 49.67
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.13
ภาษาอังกฤษ 36.25
คณิตศาสตร์ 37.00
วิทยาศาสตร์ 37.20
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.05
ภาษาอังกฤษ 35.50
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 30.40
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.30
ภาษาอังกฤษ 31.50
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 24.20

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดใหม่ปทุมสูตร
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 256,945.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 11 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่ปทุมสูตร
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 17 เมตร
ยาว 7 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่ปทุมสูตร
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่ปทุมสูตร
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 14 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่ปทุมสูตร
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดใหม่ปทุมสูตร
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 510,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่ปทุมสูตร
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 90,512.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 6 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 6 หน่วย
ความจุ 132 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดใหม่ปทุมสูตร
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดใหม่ปทุมสูตร
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่ปทุมสูตร

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดใหม่ปทุมสูตร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด