ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630282

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020084

รหัส SMIS 8 หลัก

121

จำนวนนักเรียน

1072630282

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 6 6 12 1
อนุบาล 2 5 8 13 1
รวม อนุบาล 11 14 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 4 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 11 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 7 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 54 42 96 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 65 56 121 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหัวโพธิ์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ศักดิ์ชัย พิมนิสัย ชาย SAKCHAI PIMNISAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สงัด บุญทศ ชาย Sangad Boontod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ไพลินทร์ ใจแจ้ง หญิง PAILIN JAIJAENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กาญจนา วงษ์ราช หญิง KANJANA Wongrat ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ไพริน เถาสิม หญิง Phairin Thaosim ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประพาน ทนเถื่อน หญิง prapan thuntain ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย นพพล เชี่ยวชาญ ชาย NOPPON CHEAWCHAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิชุดา ครุฑธาพันธ์ หญิง Wichuda Krutthaphan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญมลภัทร์ เพชรคุ้ม หญิง Tanmolphat Phetkhoom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ฉวีวรรณ วงษ์พันธ์ตรี หญิง Chaweewan Wongphantee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.69
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 54.38
ภาษาอังกฤษ 47.34
คณิตศาสตร์ 58.13
วิทยาศาสตร์ 45.94
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.96
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 51.39
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 52.50
วิทยาศาสตร์ 44.25
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.83
ภาษาอังกฤษ 44.00
คณิตศาสตร์ 45.00
วิทยาศาสตร์ 54.40
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.09
ภาษาอังกฤษ 44.74
คณิตศาสตร์ 44.21
วิทยาศาสตร์ 40.45
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.68
ภาษาอังกฤษ 33.83
คณิตศาสตร์ 42.00
วิทยาศาสตร์ 40.82

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหัวโพธิ์
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหัวโพธิ์
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 351,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหัวโพธิ์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหัวโพธิ์
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหัวโพธิ์
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหัวโพธิ์
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 36 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหัวโพธิ์
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 385,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหัวโพธิ์
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหัวโพธิ์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหัวโพธิ์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด