ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630279

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020083

รหัส SMIS 8 หลัก

37

จำนวนนักเรียน

1072630279

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 1 3 4 1
อนุบาล 2 2 1 3 1
รวม อนุบาล 3 4 7 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 0 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 4 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 14 16 30 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 17 20 37 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดดอนสงวน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เกียรติภัฎ โต๊ะปลื้ม ชาย Klattipat Toapluem ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรัญภร ขยันคิด หญิง Waranporn Khayankid ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง วรรณภา ธัญญเจริญ หญิง Wannapa Thanyajaroen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อาคเนย์ ธัญญเจริญ ชาย Arkane Thanyajaroen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลมฝน ตลึงธรรม หญิง Lomfon Taluengtham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนันต์ สังข์แสง หญิง Anan Sangsaeng นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.67
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.00
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 47.75
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.64
ภาษาอังกฤษ 31.07
คณิตศาสตร์ 47.86
วิทยาศาสตร์ 44.36
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.83
ภาษาอังกฤษ 29.58
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 44.25
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 67.31
ภาษาอังกฤษ 38.75
คณิตศาสตร์ 50.00
วิทยาศาสตร์ 38.63
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.93
ภาษาอังกฤษ 26.79
คณิตศาสตร์ 32.14
วิทยาศาสตร์ 33.96

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดดอนสงวน
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดดอนสงวน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดดอนสงวน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนสงวน
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดดอนสงวน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 1,066,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดดอนสงวน
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดดอนสงวน
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ สปช.204/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 930,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดดอนสงวน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดดอนสงวน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด