ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630294

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020039

รหัส SMIS 8 หลัก

106

จำนวนนักเรียน

1072630294

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 2 12 1
อนุบาล 2 5 8 13 1
รวม อนุบาล 15 10 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 3 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 49 32 81 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 64 42 106 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโป่ง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย คมสัน สุวรรณโท ชาย KHOMSAN SUWANNATO ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง น้ำทิพย์ ผิวทองงาม หญิง Namthip Piwthongngam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปาลิดา น้ำทิพย์ หญิง parida namthip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์โชติ คุรุเกียรติการณ์ ชาย Narinchot kurukiatkarn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กนกวรรณ สุวรรณดี หญิง KANOKWAN SUWANDEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จีรภา สำเนียงสูง หญิง jirapha sumniangsung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.20
ภาษาอังกฤษ 35.75
คณิตศาสตร์ 43.00
วิทยาศาสตร์ 43.60
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.50
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55.00
ภาษาอังกฤษ 36.25
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 39.75
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.00
ภาษาอังกฤษ 35.50
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 47.80
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.04
ภาษาอังกฤษ 33.75
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 38.92
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.44
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 38.38

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโป่ง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2509
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่ง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่ง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 33 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่ง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่ง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 10 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่ง
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 33 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่ง
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2501
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 2 เมตร
ยาว 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่ง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 313
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโป่ง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโป่ง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด