ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630280

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020032

รหัส SMIS 8 หลัก

59

จำนวนนักเรียน

1072630280

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 2 9 1
อนุบาล 2 5 4 9 1
รวม อนุบาล 12 6 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 1 1 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 3 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 24 17 41 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 36 23 59 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสองพี่น้อง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธเนศ พจน์สุนทร ชาย THANES POJSUNTHORN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ปรานอม สุขเกษม หญิง PRANOM SUKASAME ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อำนวย สงวนศรี ชาย Amnuai Sanguansri ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ฤทัยลักษณ์ ส้มเทศ หญิง RUTHAILAK SOMTED ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ยุทธนา. สงวนศรี ชาย Yutthana Sanguansri เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณภิรมย์ สมบูรณ์ หญิง Kanphirom Somboon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมหวัง คมขำ ชาย somhon komkmo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรา โสภา หญิง RUjira sopa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.91
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.18
ภาษาอังกฤษ 38.41
คณิตศาสตร์ 37.27
วิทยาศาสตร์ 38.64
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.83
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.67
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 24.67
วิทยาศาสตร์ 35.10
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.21
ภาษาอังกฤษ 32.25
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 31.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.13
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 37.83
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.87
ภาษาอังกฤษ 27.12
คณิตศาสตร์ 32.69
วิทยาศาสตร์ 38.35

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2505
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 4 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 4 หน่วย
ความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 367,034.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 49,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ตุ่ม-โอ่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 10 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 10 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 39,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 32 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2515
งบประมาณ 165,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 56 เมตร
ยาว 75 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสองพี่น้อง
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย  
สภาพปัจจุบัน

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสองพี่น้อง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสองพี่น้อง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด