ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

2/2564

ปีการศึกษา

630083

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

72020025

รหัส SMIS 8 หลัก

67

จำนวนนักเรียน

1072630083

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 10 3 13 1
อนุบาล 2 3 2 5 1
รวม อนุบาล 13 5 18 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 5 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 0 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 6 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 7 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 25 24 49 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 38 29 67 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโคกหม้อ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชูศักดิ์ โชติพันธุ์ ชาย CHOOSAK CHOTIPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สรศักดิ์ ตันติปัญญาเทพ ชาย Sorasak Tantipanyathep ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฆนรส ผูกพยนต์ หญิง khanarose phugphayon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กมล เกิดสมบุญ ชาย kamon kerdsomboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา เสร็จกิจ หญิง Nittaya Setkit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี ล่านาลาว หญิง Aunchalee Lanalao ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลิตา ผิวเกลี้ยง หญิง chalita Phiokliang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ อุบล ชาย ืnathawut Ubon เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2558
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.75
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 49.00
ภาษาอังกฤษ 39.38
คณิตศาสตร์ 43.13
วิทยาศาสตร์ 45.19
2 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.54
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.57
ภาษาอังกฤษ 29.29
คณิตศาสตร์ 50.71
วิทยาศาสตร์ 43.57
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.11
ภาษาอังกฤษ 42.86
คณิตศาสตร์ 39.29
วิทยาศาสตร์ 44.00
4 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.75
ภาษาอังกฤษ 40.50
คณิตศาสตร์ 36.00
วิทยาศาสตร์ 39.00
5 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.79
ภาษาอังกฤษ 38.93
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 36.54

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 170 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 10 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.603/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 99 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 25 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโคกหม้อ
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกหม้อ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโคกหม้อ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด