ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 ส้วม 401 7
2 ส้วม ร.ย.601/43,องค์การ 9
3 ส้วม สปช. 605/45 1
4 ส้วม สปช.601/26 164
5 ส้วม สปช.602/26 11
6 ส้วม สปช.603/29 15
7 ส้วม สปช.604/45 5
8 ส้วม สามัญ 1
9 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 3
10 ส้วม ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 3
11 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 6
12 ส้วม ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 5
13 ส้วม ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 2
14 ส้วม อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 17
15 ส้วม อื่น อื่น 60