ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ 49
2 สนามกีฬา สนามตะกร้อ 2
3 สนามกีฬา สนามบาสเก็ตบอล 15
4 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1 10
5 สนามกีฬา สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 1
6 สนามกีฬา สนามวอลเลย์บอล 27
7 สนามกีฬา อื่น อื่น 15