ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 รั้ว รั้วคอนกรีต 50
2 รั้ว รั้วลวดหนาม 4
3 รั้ว อื่น อื่น 4