ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภทสิ่งก่อสร้าง แบบส่งก่อสร้าง จำนวน รายละเอียด
1 ถังเก็บน้ำ ตุ่ม-โอ่ง 2
2 ถังเก็บน้ำ ถังน้ำใต้ดิน 2
3 ถังเก็บน้ำ ฝ.30 3
4 ถังเก็บน้ำ ฝ.30(พิเศษ) 15
5 ถังเก็บน้ำ ฝ.33 150
6 ถังเก็บน้ำ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 7
7 ถังเก็บน้ำ แท้งค์น้ำ 14